Telefon: (55) 620 81 00   Faks: (55) 620 81 04

 

AKCJA ,,ZIMA”- APEL DO MIESZKAŃCÓW

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie prosi o zwracanie uwagi na osoby potrzebujące wsparcia a w szczególności osoby samotne, starsze niepełnosprawne, bezdomne.

Prosimy zatem o:

  • zgłaszanie nam wszelkich przejawów występowania określonych zagrożeń życia i zdrowia osób zagrożonych w okresie zimy,
  • zgłaszanie osób bezdomnych, które w okresie zimowym przebywają i nocują w miejscach nieogrzewanych m.in. w altankach, parkach, pustostanach, klatkach schodowych, dworcu itp.,
  • sygnalizowanie o osobach starszych, samotnych, niepełnosprawnych, które wymagają wsparcia środowiskowego,
  • udzielanie wsparcia osobom samotnym w starszym wieku, niesprawnym oraz bezdomnym w miarę własnych możliwości.

 

Wierzymy, że w/w działania przyczynią się do objęcia pomocą wszystkich potrzebujących w naszym mieście.

Wszelkie informacje prosimy zgłaszać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie ul Rzemieślnicza 1. tel. 55 620 8100, tel. 55 620 8114 lub bezpośrednio do pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie lub na tel. alarmowy 112.

 

Telefony całodobowe - 692 347 484 lub 606 509 972